thinking Fadura

41
Contributions
82
Votes
3635
Participants

Timeline view

 

Fadurako etorkizuneko parkerako gai ezberdinei lotutako gai ezberdinen inguruan kolektiboki egindako diagnosiaren ondoren, detektatu diren beharrizan eta aukerei erantzuna eman diezaketen irtenbide posibleak aztertzen dira. Horretarako, Fadura 10 espazio fisikotan banatu da, instalazioak eremuetan banatuz.

Tras el diágnostico colectivo realizado en torno a diferentes cuestiones para el futuro parque de Fadura, se trabajan posibles soluciones que den respuestas a a las necesidades y oportunidades detectadas. Para ello se ha dividido Fadura en 10 espacios físicos, agrupando instalaciones en ámbitos.

  Online parte-hartzeaz gehiago jakin

Proposamenak